Autor/a: 
REAS Balears

Un any més vos presentam la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades en 2016 i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat.

En 2016 REAS Balears ha comptat amb 11 entitats associades, sense altes ni baixes de socis. En conjunt, aquestes entitats han implicat un col·lectiu de més de 2.100 persones entre persones treballadores i voluntàries; d'aquestes ha hagut 676 treballadors/es, i el moviment econòmic conjunt ha estat de 20.705.121 €.

A aquesta memòria trobareu una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les actuacions dutes a terme en 2016, estructurades a partir de 5 objectius estratègics que hem treballat:

1.  Donar continuïtat a la feina en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social i Fiare.

2. Reivindicar les empreses d’inserció.

3. Impulsar el mercat social com a eina pel foment de l’economia social.

4. Promoure les clàusules socials i el consum responsable entre les administracions.

5. Participar en el Consell de l'Economia Social, treballant per recuperar les polítiques públiques de foment de l'economia social.

De 2016 volem destacar: la consolidació de la Fira del Mercat Social de Mallorca, amb la realització de la seva II edició, la celebració del 30 aniversari de la Fundació Deixalles, la reactivació del Consell de l'Economia Social i el Cooperativisme de les Illes Balears en el que participam, la creació d’Ecotxe, cooperativa mallorquina de cotxes elèctrics compartits apunt d’iniciar la seva activitat, la realització per part de quatre entitats de REAS Balears del balanç social, així com la consolidació del nou model organitzatiu de REAS Red de Redes per guanyar en incidència pública i visibilitat.

REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectorials i territorials formada per 507 organitzacions amb presència a 14 comunitats autònomes espanyoles. En conjunt, més de 40.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 8.000 com a contractades, amb uns ingressos anuals de més de 350 milions d’euros.

En 2016, les institucions públiques de les Illes Balears han adoptat alguns acords en relació a temàtiques pròpies de la nostra activitat i que històricament hem reclamat. Volem destacar: l'aprovació d'acords per a la inclusió de clàusules socials en les licitacions per part dels ajuntaments de Palma i Artà i del Govern de les Illes Balears, que en el cas del Govern s’obliga a reservar almenys un 3% de la seva contractació a empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i programes d’ocupació protegida;  l'aprovació per part del Parlament de les Illes Balears d'una proposició no de llei en favor de les empreses d'inserció, així com la reactivació de la convocatòria d'ajudes per a empreses d'inserció per part de la Conselleria de Treball.

Un any més, hem posat en nostre granet d'arena per contribuir a avançar cap a un model econòmic respectuós amb les persones i amb l'entorn.

AdjuntoTamaño
memo-reas-ib-2016.pdf1.47 MB