Lugar de la noticia: 
Barcelona

Després de molts mesos de treball intens, des de la XES hem arribat a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a què el programa informàtic de Balanç Social sigui la base del seguiment de la implementació de les clàusules socials i ambientals de contractació del consistori. D’aquesta manera, el coneixement col·lectiu generat amb els anys des de l’economia social i solidària pot incidir de manera directa en fer efectiva la inclusió de criteris socials, ambientals i democràtics en els contractes públics.

Els escric per traslladar-los l’agraïment de l’Ajuntament de Barcelona per la col·laboració oberta de la Xarxa d’Economia Solidària en el procés de definició de la contractació pública sostenible, culminat amb l’acord que ha permès el traspàs del software (…) del ‘Balanç Social’, als efectes de construir un mòdul per al seguiment d’indicadors de les mesures socials i ambientals que incorporarà l’organització en els procediments de contractació. Som conscients del gran esforç que ha implicat la seva creació i desenvolupament, motiu pel qual volem expressar-los el màxim respecte per la tasca que des de la XES i les entitats que la conformen es duu a terme en la recerca d’una economia al servei de les persones.

Aquest és el paràgraf que encapçala la carta d’agraïment firmada per Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona, tancant el procés de traspàs del programari de Balanç Social. Des de la XES hem seguit molt de prop el treball fet des de l’Ajuntament en matèria d’integració de consideracions ambientals, socials i de bon govern a la presa de decisions, tant des dels seus inicis -a la tardor del 2015- sota el lideratge del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària inicialment, fins als avenços actuals culminats per la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa, en un procés participatiu on s’han implicat diferents grups d’interès, i que ha permès l’aprovació de la Guia de contractació pública social i el decret vinculant les mesures socials i ambientals el passat 28 d’abril.

Hem seguit de prop aquest procés, perquè entenem que la contractació pública és una palanca de canvi fonamental per reconduir el model econòmic de la ciutat de lògiques depredadores a lògiques emancipadores i capaces de nodrir el teixit socioeconòmic fonamentat en els valors de l’economia social i solidària. Ho dèiem a les 14 mesures per impulsar l’economia social i solidària a nivell local que vam presentar per les eleccions de maig de 2015, concretament a la mesura 9:

L’ESS ha de poder abastir el conjunt de les necessitats socials, també les de les administracions públiques. En aquest sentit, des dels municipis s’ha de fomentar la compra i contractació pública socialment responsable, prioritzant criteris socials, ètics i ambientals en la contractació i compra de béns i serveis per part dels Ajuntaments. A partir de la incorporació de clàusules socials que reconeguin les condicions de treball dignes, la igualtat salarial, la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, els circuits de proximitat, l’equitat de gènere, i en definitiva els criteris de l’economia social i solidaria. ja aplicats amb el balanç social, com a factors a tenir en compte al mateix nivell, com a mínim, que els quantitatius.

Estem molt satisfetes doncs, perquè aquella proposta que fèiem amb motiu de les eleccions del 2015, avui s’està implementant des de l’Ajuntament més gran de Catalunya i amb la implicació fonamental de la XES. Són diversos els reptes que es presenten, com la incorporació creixent d’aquestes clàusules a tota la contractació pública així com el seguiment i la mesura d’impacte de les mateixes al teixit econòmic i social vinculat a la cadena de proveïment de l’Ajuntament. Estem convençudes de que la combinació entre un marc normatiu efectiu, ambiciós i detallat com el contingut del clausulat social i ambiental vigent, juntament amb la implantació i ús de sistemes de seguiment amb el suport de l’eina de Balanç Social, contribuiran de forma significativa a iniciar un procés de canvi en la cultura de contractació pública en general així com en l’impacte que aquesta contractació genera en termes d’economia social i solidària i la mesura del mateix.