NUESTRA ACTIVIDAD
Sector: 
Inserción socio-laboral
Misión: 

Promocions és una organització de caràcter privat i independent que té com a objectiu general prestar serveis útils a la societat.

Se situa en el tercer sector, ja que sent una estructura d’iniciativa social que intervé en el mercat, la seva activitat és d’interès general i de servei públic. Col·labora amb administracions públiques, empreses i entitats de l’economia social.

Es caracteritza perquè impulsa projectes i emprèn iniciatives procurant la seva solvència, viabilitat i autosuficiència econòmica.

Productos / Servicios: 
 • Disseny de programes i projectes.
 • Assistència tècnica per a la gestió.
 • Gestió directa de programes, projectes i equipaments.
 • Accions de disseminació i sensibilització
 • Avaluació externa de programes i projectes.
 • Materials didàctics i de comunicació.
 • Formació de quadres tècnics i responsables.
 • Jornades i seminaris productius temàtics.
 • Estudis i investigació aplicada.
 • Aplicacions tecnològiques, comunitats virtuals i Internet.
 • Contactes i partenariat transnacional europeu
 • Empresa d’inserció.
Actividad: 
 • Iniciatives Empresarials.
 • Desenvolupment local Sostenible.
 • Ocupació RRHH.
 • Iniciativa Socials.
 • Igualdat de Gènere.
 • proyectes Transnacionals i Europeus.
Ámbito: 
Internacional
Dirección y contacto
Correo electrónico: 
info@promocions.com
Dirección: 
Plaça Vila de Madrid, 5, 1 1
Localidad y Código Postal: 
Barcelona 08002
Provincia: 
Barcelona
Teléfono 1: 
93 412 77 10
Fax: 
93 412 15 03
Imágen
Buenas prácticas