L’actual crisi econòmica, amb les seves seqüeles d’increments de l’economia submergida, del tancament d’empreses, de l’atur i de les situacions d’exclusió social per a sectors cada vegada més amplis de la població, suposa un important repte per a la cohesió social i les estratègies de desenvolupament local.