La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Ver en xes.cat

Vídeo: 
See video
Categorías
Categoría temática: 
Economía Solidaria
Territorio: 
Catalunya