La XES proposa 14 mesures per impulsar l'ESS als municipis