Més sòcies i més xarxes locals: consulteu la memòria 2016 de la XES