Assemblea General Extraordinària de la XES (Barcelona)