Desparekotasun lizunaren kontra mugidu zaitez! (bilbo)