Acord d'inclusió de clàusules socials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears