Balanç social d’una mostrade l’economia solidària catalana