Entidades de REAS

Entidad Localidad y Código Postal Provincia Actividad Web Correo electrónico
iWITH Barcelona 08002 Barcelona http://www.iwith.org/es/ ramon@iwith.org
NEXES Barcelona 08002 http://www.nexescat.org/es davidetonon@nexescat.org
PROMOCIONS Barcelona 08002 Barcelona
 • Iniciatives Empresarials.
 • Desenvolupment local Sostenible.
 • Ocupació RRHH.
 • Iniciativa Socials.
 • Igualdat de Gènere.
 • proyectes Transnacionals i Europeus.
http://www.promocions.com/ info@promocions.com
VERDALLAR Barcelona 08002 http://verdallar.com/index.php edgar@verdallar.es
WOPALA Barcelona 08002 http://www.wopala.org/ mariona@wopala.org
FIL A L'AGULLA Barcelona 08004 Barcelona http://www.filalagulla.org/es info@filalagulla.org
LA BASE Barcelona 08004 http://www.labase.info/ xlatorre@ub.edu
RAONS Barcelona 08004
 • Talleres
 • Formaciones
 • Cromos del barrio
 • Itinerarios Colectivos
 • Construyendo en la escuela
 • Maqueta tu ciudad
 • Mapea la ciudad
 • Refoma y obra nueva
 • Planes urbanos
 • Diagnosis urbanas
 • Definició d'usos
 • Taller diseño colaborativo
 • Taller de autoconstrucción
 • Procesos participativos en proyectos urbanos y espacios habitables
 • Diseño de procesos participativos
 • Herramientas de difusión y comunicación
 • Herramientas dinamización
 • Evaluación de procesos participativos
http://raonspubliques.org/es/ alice@raonspubliques.org
FRESCOOP Barcelona 08005 Barcelona http://www.frescoop.coop/ lluis.gedi@gmail.com
VORAMAR Barcelona 08005 http://www.voramar.cat/ gerencia@voramar.cat
Acció Solidària Contra l'Atur Barcelona 08006 Barcelona http://acciosolidaria.cat accio@pangea.org
IESMed Barcelona 08008 http://iesmed.eu/?lang=es jordi.mari@iesmed.eu
MSAGARRA Barcelona 08008 http://www.msagarra.com/ msagarra@msagarra.com
ROCA I GALÈS Barcelona 08009

La Fundació Roca i Galès promou el cooperativisme, la defensa del medi ambient i del benestar social, amb les següents activitats:

http://www.rocagales.cat/ agnes@rocagales.cat
ARC SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS Barcelona 08010 Barcelona

SEGURO ÉTICO Y SOLIDARIO Arç Cooperativa es el primer mediador de seguros de Europa registrado para la gestión del Seguro Ético y Solidario, con el máximo nivel de registro (RG2). Este nuevo concepto de seguro quiere acercar el mercado asegurador a la práctica ética y solidaria, y con la certificación EthSI (Ethical and Solidarity-based Insurance), quiere establecer criterios éticos y solidarios para los productos aseguradores, los gestores y las compañías de seguros. Para más información, podéis visitar la página www.ethsi.net.

PRÁCTICAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS

Intercooperación: la cooperativa tiene establecidos diversos acuerdos de intercooperación y colaboración con entidades, con el objetivo de trabajar en red basándonos en los valores de la economía social y solidaria, y promocionar la creación de mercado social.

Memoria de sostenibilidad: anualmente, en Arç Cooperativa publicamos la memoria de sostenibilidad, basada en los indicadores del Balance Social de la Xarxa d’Economia Solidària. Este documento refleja nuestras prácticas en términos de democracia, igualdad, sostenibilidad, participación comunitaria, satisfacción laboral, calidad profesional y la dimensión económica de nuestra organización

www.arccoop.coop arccoop@arccoop.coop
CELOBERT Barcelona 08010 nuria@celobert.coop
CRITIC Barcelona 08010 Barcelona jordimaridelatorre@gmail.com
eCOS Barcelona 08010 Barcelona www.ecos.coop ecos@ecos.coop
FETS Barcelona 08010 Barcelona http://fets.org/ fets@fets.org
FIARE Barcelona 08010 Barcelona http://www.fiarebancaetica.coop/ xavierrubioc@gmail.com
Grup ECOS Barcelona 08010 http://www.grupecos.coop/cat jvia@grupecos.coop
HOBEST Barcelona 08010 http://www.hobest.es/ evidal@hobest.cat
LABCOOP Barcelona 08010 http://www.grupecos.coop/lc/ labcoop@grupecos.coop
n'klôwô Barcelona 08010 http://www.nklowo.com/ nuria@nklowo.com
NUSOS Barcelona 08010 http://www.nusos.net/ carme.garcia@nusos.net
OBSERVATORI DESC Barcelona 08010

El Observatori trabaja a partir de tres ámbitos de acción:

Cataluña: a partir del trabajo en red, de la participación en campañas, y acciones de incidencia política y de formación.
América Latina: mediante proyectos de cooperación internacional, principalmente en la zona andina.
Internacional: mediante la incidencia en Naciones Unidas y la implicación en redes y campañas.

http://observatoridesc.org/es administracio@observatoridesc.org
SOSTRE CÍVIC Barcelona 08010

Promueve un nuevo camino de acceso al habitat basado en Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) según el cual la propiedad de las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa y donde sus miembros participan y disfrutan de un uso indefinido de la vivienda a través de un derecho de uso asequible.

 • Asesora, promueve, gestiona y busca financiación para proyectos de acceso a la vivienda basados en Modelos de Cooperativas de Uso (MCU) como el modelo Andel-Sostrecívic, el FUCVAM-Sostrecívic o el Wohnprojekte-Sostrecívic.
 • Colaboramos con administraciones, asociaciones, cooperativas i otros organismos para la promoción de modelos de acceso a la vivienda, Planes Locales de Vivienda, Memórias Sociales, POUMs, proyectos y trabajos relacionados con el urbanismo, vivienda, energía, medio ambiente y sociedad.
 • Asesoramos a personas y grupos de personas interesadas en proyectos MCU, en la autogestión de la vivienda, proyectos de habitar, ecoaldeas y rehabilitación energética y ambiental.
 • Apostamos por una transformación ecológica y holística del entorno a través de planes comunitarios de barrio que potencien las relaciones humanas.
http://www.sostrecivic.org/es raul@sostrecivic.org
TANDEM SOCIAL Barcelona 08010 http://www.tandemsocial.com/es jaumeoller@tandemsocial.com
AZIMUT Barcelona 08012 www.azimut360.coop mireia.gil@azimut360.coop
EDUXARXA Barcelona 08012 Barcelona http://eduxarxa.coop/ montse@eduxarxa.coop
SHARE EVENTS Barcelona 08012 http://www.sharevents.cat/ romanlopez@sharevents.cat
TARPUNA Barcelona 08012
Formació
Tarpuna és una empresa que té més de deu anys d’experiència en l’agricultura ecològica i en la promoció de l’hort urbà.

Som pioners en la investigació i la divulgació del cultiu ecològic urbà: L’horturbà, manual de cultiu ecològic en balcons i terrats… primer manual de cultiu per balcons i terrats Ed. el Serbal… articles divulgatius en revistes eco espai, dona, La vanguàrdia, El Periódico, El País…

Oferim assessorament tècnic qualificat. A càrrec de talleristes tècnics amb experiència en horticultura ecològica.

Tenim una experiència formativa demostrada. Ens avalen els més de 50 tallers i cursos que hem impartit, així com l’assessorament continú que oferim a través de la nostra web www.hortuba.com.

TARPUNA FORMACIÓ ofereix un ampli cultiu de cursos i tallers

Què ensenyem ?

Els continguts dels nostres cursos, conferències o tallers són variats. Estan basats en l’experiència i el coneixement del cultiu ecològic i el
compostatge casolà:
 •     Cultiu d’hortalisses en recipients.
 •     Horticultura ecològica.
 •     Cultiu de plantes útils, aromàtiques i culinàries.
 •     Les plagues i malalties.
 •     Extractes vegetals per mantenir les hortalisses sanes.
 •     La biodiversitat a l’hort: llavors tradicionals i com conservar-les.
 •     Jardineria sostenible.


Com ho fem?
Oferim una formació pràctica a través de:

 •     Xerrades introductòries o divulgatives
 •     Cursos d’iniciació o d’especialització.
 •     Formació a distància i semipresencial
 •     Assessorament, presencial i per Internet


Els formats d’ensenyament:

 •     Conferències
 •     Tallers
 •     Col·loquis
 •     Xerrades
 •     Formació a distància
 •     Assessorament a particulars, institucions,
 •     empreses, escoles, agrupacions, …

Formats flexibles i adaptats a les necessitats de la demanda i dels usuaris amb una metodologia que afavoreix:
Un procés interactiu d’aprenentatge adaptat a les edats i als coneixements dels aprenents.

Un acompanyament personalitzat i dinàmic de tot el procés des de l’aprenentatge fins a la pràctica (el cultiu, maneig,sembres, collites,…)


A qui ens adrecem?
Ens adrecem a tota la gent interessada en un hort d’autoconsum o amb interès en l’experiència educativa o terapèutica que pot suposar posar-ne un en marxa.
Hem fet cursos a horticultors aficionats, urbans o periurbans, monitors, mestres, professors, centres de dia i col·lectius esperials, etc.

http://tarpunacoop.org/ josepmaria@tarpunacoop.org
DIRECTA Barcelona 08014 https://directa.cat/paper publicitat@directa.cat
ECO RECICLAT Barcelona 08014 Barcelona http://www.ecoreciclat.info/ ecoreciclat@gmail.com
KOITTON CLUB Barcelona 08014
Al carrer Rossend Arús, 9, al tocar de la plaça Iberia i ubicat en un local de tradició musical, recordem que havia sigut el local d’assaig i l’estudi de gravació de Los Manolos i posteriorment la seu de la discogràfica El Ventilador, es troba el Koitton Club, el nou bar musical de Sants.
 
Obrim les portes per oferir un espai musical i cultural, volem que mes rera mes el Koitton sigui un referent plural de la música que s’està fent a Barcelona i que la proximitat amb una oferta variada i rica faci més fàcil un canvi d’hàbits culturals… ara ja es pot escoltar un concert fent una cervesa, ballar una sessió o fer un vermut a ritme de jazz al tocar de casa!!
http://koittonclub.blogspot.com.es/ concertskoitton@gmail.com
L'ECONOMAT Barcelona 08014 Barcelona http://leconomat.cat/ economatcoop@gmail.com
CSV

Pie de página

Promueve

Tema & Diseño por Investic con Drupal