Territorial

Micrositio

Reas País Valencià - Xarxa d'economia alternativa i solidària

Reas País Valencià - xarxa d'economia alternativa i solidària es una a

Micrositio

REAS MURCIA

El 15 de octubre del 2011 se constituyó REAS MURCIA - Red de E

Micrositio

REAS Rioja

Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja (REAS Rioja) se constituyó el 17 de marzo de

Micrositio

XES - Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya

CONSTITUCIÓN

La Xarxa

Micrositio

Red Anagos - Canarias

ANAGOS es el nombre de la RED CANARIA de Entidades de Promoción e Inserci

Micrositio

REAS Navarra

Panel REAS Navarra

Micrositio

REAS Madrid

REAS Madrid, asociación creada en el año 2001, agrupa a más de un centenar de entidades que a su

Micrositio

REAS Galicia

Galego:

Un pouco de historia: No ano 1988 a creación de ABSE (Asociación para a banca social e ecolóxica) en todo o Estado, que tivo dous anos de vixencia, deu paso a REAS en 1995. ABSE GALICIA participou na fundación de REAS. No ano 2000 REAS pasou a ser unha Rede de Redes a nivel estatal e ABSE GALICIA deu lugar a REAS Galicia. Despois dunha traxectoria na que se montaron diversas cooperativas con sección de crédito que puideran cubrir diversas necesidades, como vivenda, consumo, traballo, vida comunitaria e agricultura ecolóxica, seguiron sumándose outras entidades, proceso que esperamos continúe nun futuro próximo.

A Economía Solidaria redefine o papel da economía, poñéndoa ao servizo das persoas, na procura dunha sociedade máis xusta e sustentable. Neste senso, as empresas que se comprometen cos principios da Carta Solidaria convértense en instrumentos de transformación social, ademais de procurar o apoio mutuo entre os seus membros.

Poden formar parte de REAS Galicia todas aquelas entidades que o soliciten e se comprometan a cumprir cos cos seus fins e o estipulado nos seus Estatutos, unha vez aceptadas pola Xunta Directiva e ratificadas pola Asemblea Xeral.

Na actualidade REAS Galicia está formada por entidades pertencentes aos sectores de produción e transformación ecolóxica, comercialización de produto ecolóxico e comercio xusto; tecnoloxías da información e a comunicación; deseño gráfico; bioconstrución; inserción sociolaboral; difusión, animación e produción cultural e educativa; artesanía; e apoio ao cooperativismo.

REAS Galicia ten como obxectivos impulsar e apoiar unha rede de empresas solidarias que fomenten o respecto ás persoas e o medio ambiente en todos os ámbitos (produción, comercialización, construción, servizos...). Apoia, así mesmo, o desenvolvemento de recursos financeiros éticos e solidarios. E pretende difundir e dar a coñecer a Economía Solidaria na sociedade galega e aumentar, na nosa comunidade, o tecido empresarial con características éticas e solidarias

 

. . . . . _ _ _ . . . . _ _ _ . . . . _ _ _ . . . .


Micrositio

Reas Extremadura

¿Qué es REAS Extremadura?

Micrositio

REAS Euskadi

REAS Euskadi, Red de Economía Alternativa y S

Micrositio

REAS Castilla y León

El gran impacto, económico, ecológico y social tan negativo que actualmente tienen las diferentes

Micrositio

REAS Aragón

Entidades REAS Aragón

Micrositio

REAS Andalucía

El 26 de abril del 2013 se constituye REAS ANDALUCÍA -Red de Economía Alternativa-.