El Pla Director d'Economia Social de les Illes Balears 2018-2022 preveu incrementar el pes de l'economia social

Lugar de la noticia
Palma
Facebook Twitter Google+ Email